Tennispark “De Oude Eik”
Ammonslaantje 37
2241 BR Wassenaar

T: 070 5110464

Als u uw gegevens via ons contactformulier verstuurt reageren wij zo spoedig mogelijk.

Wij handelen volgens de wet op de privacy en verstrekken uw gegevens niet aan derden.

Het gebruik en opslaan van uw gegevens hebben uitsluitend het doel u te contacteren over uw aanvraag. U geeft door het formulier te verzenden toestemming om uw gegevens te bewaren. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.