Leraren
Op tennispark “De Oude Eik” zijn 6 tennisleraren/trainers actief; Arthur Honer, Bram van Rossum, Ron van de Weerd, Peter Starke, Jasper Stoter en Johan Kraall.

Lesreglement
Iedereen die lessen wilt volgen moet in het bezit zijn van een baanhuurkaart van tennispark De Oude Eik. Dit geldt voor zowel de groepslessen, de selectietrainingen als de privélessen. Een baanhuurkaart moet je zelf regelen. De leraren kunnen je hierbij adviseren. Meer informatie betreffende baanhuurkaarten/abonnementen vindt je terug op de website onder het kopje abonnementen.

Een lesuur duurt 50 minuten en een half lesuur 25 minuten. In de winter worden de eerste drie regenlessen (vorst/sneeuw) door de leraar ingehaald. Elke regenles daarna is op kosten van de klant. Bij afwezigheid van de klant wordt de les doorberekend. Groepslessen gaan, bij afzegging van een gedeelte van de groep, altijd door. De afzeggers hebben geen recht op inhalen en/of vergoeding van de betreffende les. Bij afwezigheid van de leraar wordt de les ingehaald. Ruilen van lestijd met andere leerlingen is niet toegestaan. De inhaallessen worden aangeboden in de weken aansluitend op de laatste reguliere lesweek. Geplande inhaallessen worden bij slecht weer niet nogmaals ingehaald. Het volgen van een les geschiedt op eigen risico. De leraren zijn niet aansprakelijk voor ongevallen. Teruggave van lesgeld vindt alleen plaats wanneer iemand jouw plaats kan innemen.

Betalingswijze
Het lesgeld dient voor aanvang van de eerste les betaald te zijn tenzij anders overeengekomen met de leraar in kwestie. Het lesgeld moet aan de leraar betaald/overgemaakt worden.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen