Leraren
Op tennispark “De Oude Eik” zijn 6 tennisleraren/trainers actief; Arthur Honer, Bram van Rossum, Ron van de Weerd, Jasper Stoter,  Peter Starke en Johan Kraall

Lesreglement
Iedereen die lessen wilt volgen moet in het bezit zijn van een baanhuurkaart van tennispark De Oude Eik. Dit geldt voor zowel de groepslessen, de selectietrainingen als de privélessen. Een baanhuurkaart moet je zelf regelen en dit kan je doen via “mijn oude eik” als je een bestaand lid bent. Nieuwe leden moeten zich “fysiek”op het tennispark inschrijven. Meer informatie betreffende baanhuurkaarten vind je terug op de website onder het kopje baanhuurkaarten.

Een lesuur duurt 50 minuten en een half lesuur 25 minuten. In de zomer worden de eerste twee regenlessen (vorst/sneeuw) door de leraar ingehaald. Elke regenles daarna is op kosten van de klant. Bij afwezigheid van de klant wordt de les doorberekend. Groepslessen gaan, bij afzegging van een gedeelte van de groep, altijd door. De afzeggers hebben geen recht op inhalen en/of vergoeding van de betreffende les. Bij afwezigheid van de leraar wordt de les ingehaald. Ruilen van lestijd met andere leerlingen is niet toegestaan. De inhaallessen worden aangeboden in de weken aansluitend op de laatste reguliere lesweek. Geplande inhaallessen worden bij slecht weer niet nogmaals ingehaald. Het volgen van een les geschiedt op eigen risico. De leraren zijn niet aansprakelijk voor ongevallen.

Betalingswijze
Het lesgeld dient voor aanvang van de eerste les betaald te zijn tenzij anders overeengekomen met de leraar in kwestie. Het lesgeld moet aan de leraar betaald/overgemaakt worden. Teruggave van lesgeld vindt alleen plaats wanneer iemand jouw plaats kan innemen.

Losse privélessen
Het is ook mogelijk om losse lessen te boeken i.p.v. de wekelijkse lessen hieronder. Losse lessen zijn duurder en kosten €63,- per les van 50 minuten.

(*) Feitelijk betaalt men voor 17, 18 of 19 lessen (afhankelijk van de lesdag) en 3 lesuren tennis clinics tijdens de traditionele speciale lesgeefdag op 11 juni van de leraren. De kinderen zullen spelen van 09.30-12.00 uur en de volwassenen of oudere jeugd speelt van 12.30-15.00. Eventueel wordt er bij grote belangstelling zoals de afgelopen jaren een derde sessie aan toegevoegd van 15.30-17.00 uur.